Χωριάτικο ψωμί με προζύμι Θεσσαλικό

Χωριάτικο ψωμί με προζύμι Θεσσαλικό

Υλικά                                                  Βάρος                           Επί%

Αλεύρι Τ70 δυνατό                            900 γρ.                               30%

Αλεύρι κίτρινο Μ                                2.100 γρ.                            30%

Σύνολο αλεύρων                               3.000 γρ.

 

Νερό                                                     1.950 γρ.                              65%

Υγρό προζύμι ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ               210 γρ.                                 7%

Αλάτι                                                       60 γρ.                                  2%

Νωπή μαγιά                                          45 γρ.                                  1,5%

 

Σύνολο βάρους  5.265 γρ.

 

 

Τύπος ζυμωτηρίου                                     Spiral

Θερμοκρασία βάσης                                   60

1η ταχύτητα                                                 8 λεπτά

2η ταχύτητα                                                 4 λεπτά

Θερμοκρασία ζύμης                                    26ο C

1η ξεκούραση                                              40 λεπτά

Βάρος κοπής ζύμης                                    500 γρ.

2η ξεκούραση                                              5 λεπτά

Πλάσιμο                                                      φρατζόλα

Στόφα                                                         75%  33ο C

Χρόνος στόφας                                           50 λεπτά

Ψήσιμο                                                       230ο C

Ατμός                                                         200 ml

Χρόνος ψησίματος                                    40 λεπτά