Προζύμια

Προζύμια

Η Lesaffre έχει αναπτύξει μια μοναδική ποικιλία προϊόντων γεύσης προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες των αρτοποιών αλλά και επίσης να εκπλήξει και να κερδίσει όλες τις αισθήσεις των καταναλωτών.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ
ΥΓΡΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ

ΞΗΡΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ

ΞΗΡΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ