Τα νέα της Lesaffre Τεύχος 1

Category
Τα νέα μας

Η ιστορία της μαγιάς
Η ιστορία της πηγαίνει πίσω 5.000 χρόνια…..
Η χρήση της μαγιάς δεν είναι πρόσφατη!
Χωρίς να ξέρουν τον ρόλο ή την ύπαρξη της, οι άνθρωποι πάντοτε τη
χρησιμοποιούσαν, ακόμα και πριν την ανακάλυψη της γραφής.

Δείτε περισσότερα